POVPRAŠEVANJE

Računovodstvo kot ena pomembnejših poslovnih funkcij je poleg ostalih funkcij prisotna praktično v vsakem podjetju. Mikro, mali in srednje veliki poslovni subjekti se zavedajo stroškovne učinkovitosti posameznih poslovnih procesov in z željo po njihovi optimizaciji običajno zaupajo vodenje računovodstva zunanjemu izvajalcu.

Uspešen podjetnik kot ste vi, se zaveda, da urejene poslovne knjige niso le minimalna zahteva po izpolnjevanju zakonskih zahtev temveč ogledalo poslovanja uspešnega podjetja. Dober nasvet računovodje ni le tisto priganjanje po pravočasni dostavi dokumentacije zaradi sledenja zakonskih rokov, temveč dobra popotnica k pravi poslovni odločitvi.

Izbira servisa, ki bo skrbelo za vodenje vašega računovodstva ni odločitev, ki bo kratkotrajno vplivala na vaše poslovanje, je odločitev dolgoročnega pomena. Poslovno sodelovanje gradimo na dolgi rok in ta temelji na visoki ravni medsebojnega zaupanja. Poslujemo v skladu z visokimi etičnimi standardi. Vsebino poslovnega sodelovanja smatramo kot strogo poslovno skrivnost.

Zavedamo se, da le profesionalno nudene računovodske storitve in kakovostno svetovanje pripomorejo k vaši večji uspešnosti, vaša uspešnost pa pomeni tudi večji obsega našega poslovanja. Dobri medsebojni odnosi in razvoj obeh pogodbenih strank so ključni za doseganje začrtanih ciljev.

Izpolni obrazec in oddaj povpraševanje

Ime*

Priimek*

E-mail*

Telefon*

Podjetje*

Davčna številka*

Povpraševanje:

Please leave this field empty.

Za dodatne informacije in morebitna dodatna vprašanja o naših storitvah stopite v stik z nami. Dosegljivi smo preko elektronske pošte ali telefonskega kontakta. Obiščemo vas in s skupnim pregledom vašega poslovanja dogovorimo o medsebojnem sodelovanju.  Glede na dogovorjeni obseg in zahtevnost dela vam pripravimo ponudbo, ki bo za vas sprejemljiva.

Garancija na zadovoljstvo

Zavedamo se svoje kakovosti. Za prve 3 mesece medsebojnega poslovanja vam nudimo garancijo na opravljene storitve. V primeru, da z našo storitvijo niste zadovoljni, vam brezpogojno povrnemo strošek v obdobju izstavljenih računov.

Dobro računovodstvo lahko podjetniku naložbo v servis večkratno povrne!

Nismo le nepotreben strošek, smo dobra naložba za prihodnost vašega podjetja.

Ste na spletni strani pravega računovodskega servisa

Tu smo, da vas razbremenimo nepotrebnih skrbi, za procese, ki niso primarna dejavnost vašega poslovanja.

S poslovnim partnerjem se pred začetkom vodenja računovodskih storitev sestanemo, preverimo obstoječo stanje pri poslovanju in vaše računovodske usmeritve. Sklenemo pogodbo o vodenju računovodskih storitev in se dogovorimo za obseg opravljenih nalog in določimo njihovo ceno, sklenemo načrt sodelovanja med računovodskim servisom in naročnikom in že lahko pričnemo s sodelovanjem.

Zamenjava računovodstva je popolnoma enostavna in za vas neobremenjujoča. Računovodski servis lahko zamenjate kadarkoli in ni potrebe, da bi z menjavo čakali na konec poslovnega leta, če vam to dopušča odpovedni rok pogodbe o vodenju računovodskih storitev s starim računovodskim servisom.

Da poslovanje steče nemoteno vam ob začetku poslovanja pripravimo pooblastila za oddajo dokumentov na Davčno upravo Republike Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po potrebi pa tudi pooblastilo za komunikacijo z vašo poslovno banko in drugimi institucijami.

Dober računovodja je lahko ključen člen v uspešnosti poslovanja vašega podjetja in mnogi uspešni podjetniki se tega zavedajo !

051 866 668